Правила и условия

Интернет страницата и онлайн магазинът www.moravabalm.bg е собственост и запазена марка на Морава Балм ЕООД с ЕИК 202785676, адрес на управление София,бул.Самоков 80.

Поръчка

Всяка поръчка на продукт или услуга през електронния магазин www.moravabalm.bg е свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. Поръчки приемаме 24 часа в денонощието, също и в почивните дни и в дните на официалните празници.

Поръчката на продуки  електронния магазин означава изразено съгласие за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

Доставка

Поръчки, направени през делнични дни до 15.00 – доставят се на следващ работен ден. Поръчки, направени след 15.00 – доставят се на 2-ри работен ден

Доставяме до офиси на Еконт и Спиди на цена от 4 лева

Доставяме до точен адрес  на цена от 8 лева .

Безплатна доставка над 50 лева – само до офис на куриер

Плащане

1. Плащане при получаване на пратката – наложен платеж

2.Плащане с банкова карта през Stripe платформа

Цени

Всички цени са в лева с включен ДДС. Цените на продуктите са без цена на доставката – 4 лева до офис на куриер и 8 лева до точен адрес

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ) ( в сила от 25.05.2018, с доп. от 14.02.2022)

www.moravabalm.bgе собственост и запазена марка на Морава Балм ЕООД. В онлайн магазина www.moravabalm.bg се събират и обработват лични данни за целите на рекламата, продажбите и доставките на козметични продкти, произведени от Морава Балм ЕООД.

Администратор на личните данни, събирани и обработвани от www.moravabalm.bg e Морава Балм ЕООД, с адрес на управление София, бул. Самоков 80, ЕИК 202785676, ДДС BG202785676.

На moravabalm@gmail.com ще получите отговори на всички въпроси, свързани със събирането и обработването на личните данни.

Видове лични данни, които събираме и обработваме

За да изпълним вашите поръчки се нуждаем от определена информация

 Данни за онлайн поръчка през онлайн магазин www.moravabalm.bg,направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние.

●    Лично и фамилно име на лицето за доставка
●    Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес
●    Телефон за доставка
●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес
●    Начин на доставка
●    Начин на плащане
●    Номер на поръчка
●    Сума за плащане
●    Статус на плащане
●    Статус на доставката

Цели на събирането и обработката на личните данни

  • Изпълнение на поръчки на клиентите
  • Доставка на поръчани продукти
  • Верификация чрез електронна поща за успешно направени поръчки
  • Предоставяне на информация на клиенти чрез електронна поща, телефонен номер относно рекламации, забавяния, плащания, проследяване на доставки и др.
  • Уведомление чрез електронна поща за нови продукти, промоционални кампании и други, свързани с тях с цел маркетинг и реклама
  • Анализиране на статистически данни след анонимизация на данните

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със Морава балм ЕООД

Използваме следните доставчици на хостинг, счетоводни и куриерски услуги:

  • “СуперХостинг.БГ” ООД, с ЕИК: 131449987 – предоставят хостинг за резервирана свързаност. Можете да се запознаете с тяхната политика за поверителност на следния адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
  • “Бизнес Навигатор ООД”с ЕИК 121194552 – предоставят поддръжка на счетовония софтуер Бизнес Навигатор
  • “Rocket Science Group” – предоставят поддръжка на платформа за емайл маркетинг – “Mailchimp”
  • Куриерски фирмиСпиди, Еконт, DHL

Данните се събират за следните срокове :

Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Вашите права във връзка с личните Ви данни

1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

●    Имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;

2. Право на коригиране на неточни лични данни

●    Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни  данни.  Това може да сторите през  като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

3. Право на изтриване на даннитев следните случаи:

●    Отпадане на необходимостта от обработка;
●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
●    Незаконна обработка на данни;
●    Законово задължение за изтриване;

Правото на изтриване на данните  не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

4. Право на ограничаване на обработването, когато:

●    се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
●    е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

●    предоставяме данните директно на Вас; или
●    при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

●    Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Морава Балм ЕООД  или трета страна. Морава Балм ЕООД няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

7. Право да възразите срещу директния маркетинг:

●    Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение